ஆசிரியர் திரு செல்லையா அரியகுணசிங்கம் கவிதைகள்

Ariyagunasingham SelliahAriyam Master lives in London. Teacher, Writer,Poet. சிவன்கோவிலடி,வட்டு-மேற்கு,வட்டுக்கோட்டையில் பிறந்தவர். சாதாரணதர, உயர்தர வகுப்புகளுக்கான கணித மற்றும்  பௌதிகவியல்  சிறப்புமிகு ஆசிரியர். பாடகர்,கவிஞர்,எழுத்தாளர் தமிழறிஞர் என்ற பல்வேறு திறமைகளைக்கொண்ட ஆசான் தற்போது இலண்டன் மாநகரில் வசித்து வருகிறார். இந்த தளத்தில் இவரின் படைப்புகளை பதிவிடுவதில் பெருமையும்[…]

Share
Continue reading …

பண்டிதர் க..மயில்வாகனன் அவர்களுக்கான நூற்றாண்டு விழா வாழ்த்துரை

Ariyagunasingham SelliahAriyam Master lives in London. Teacher, Writer,Poet. சிவன்கோவிலடி,வட்டு-மேற்கு,வட்டுக்கோட்டையில் பிறந்தவர். சாதாரணதர, உயர்தர வகுப்புகளுக்கான கணித மற்றும்  பௌதிகவியல்  சிறப்புமிகு ஆசிரியர். பாடகர்,கவிஞர்,எழுத்தாளர் தமிழறிஞர் என்ற பல்வேறு திறமைகளைக்கொண்ட ஆசான் தற்போது இலண்டன் மாநகரில் வசித்து வருகிறார். இந்த தளத்தில் இவரின் படைப்புகளை பதிவிடுவதில் பெருமையும்[…]

Share
Continue reading …