ஆசான் செல்லையா அரியகுணசிங்கம் பாடல்கள்

ஆசான் செல்லையா அரியகுணசிங்கம் பாடல்கள்

ஆசான் அரியகுணசிங்கம் அவர்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு இது.

 

ராஜாவின் அரிய பாடல்களில் ஓன்று அரிய(ம்) ஆசிரியரின் குரலில்......

பாடல்: விழியிலே மணி விழியில்
திரைப்படம்: நூறாவது நாள்
இசை: இளையராஜா

Share