சமூகம் சார்ந்த அமைப்புகள்

சமூகம் சார்ந்த அமைப்புகள். இலங்கை என்பது சிறிய தேசம் அதில் உள்ளடங்கித் திமிறி வெளிவரத்துடிக்கும் சிறிய நாடு எமதீழம் அதனில் சிறிதாய் யாழ்ப்பாணம் அதனில் முத்தாய் வட்டுக்கோட்டை அதன் பிரிவுகளில்  ஒன்றாய் பொக்கிசமாய் மேற்குப் பகுதி அதற்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் முளைக்கும் சமூக நோக்கர்கள் அல்லது சமூகச் சிந்தனையாளர்கள்[…]

Share
Continue reading …

முரண்பாடுகள்

கல் தோன்றி  மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றிய குடியில் வந்தவர் தானா நீ ஆனால்  இன்று நீ உன்  நிலை!  நாகரிக குப்பைகளை மனதில்   தாங்கி  தன்னலம்,  அதிகாரவெறி,  பணத்தாசை, பெண்ணாசை இவற்றின்  மொத்த விம்பமாய் உன் மனத்தின்  மாண்பு  விசித்திரமானது எப்போது…..?   வருவாய்க்காக வரி ஏய்ப்பு […]

Share
Continue reading …