உதவிக்களம்

பேரன்புக்குரிய உறவுகளே , தாயகத்தின் தேவைகள் ஏராளம்… புலம் பெயர் தேசத்தில் வளங்கள் ஏராளம். எம் தாயக உறவுகளின் தேவைகளைத் தீர்க்கும் / தீர்க்க முயலும் ஒரு ஊடகமாகவும், உறவுப்பாலமாகவும் செயற்பட தண்ணொளி முன்வருகிறது. தாயக உறவுகளே…. உங்களின்  தேவைகளை இங்கு பட்டியலிடுங்கள். அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய புலம் பெயர்[…]

Share
Continue reading …