சூரன் போர்.

சூரன் போர்.
வட்டுக்கோட்டை மேற்கு சின்னக்கதிர்காமம்
சுப்பிரமணிய கோவில் சூரன்போர்.
எமது பாரம்பரிய கலைகளின் அற்புதமான சங்கமம்.
“அழகு அழகு அழகு.
இளைஞர்களின் தோள் வலிமை
வலிது வலிது வலிது”


நன்றி நாகபூசணி கலையகம்

Share