நவீன ஓரங்க நாடகங்கள்-அநீதிக்கு தண்டனை

<strong>அநீதிக்கு தண்டனை</strong> .The Merchant of Venice
அநீதிக்கு தண்டனை .The Merchant of Venice – நவீன ஓரங்க நாடகம் இலண்டன் மாநகரில் மேடையேற்றப்பட்டது.
இதில் டியூக் – திரு இ.ஜெயக்குமார்.
பசானியோ – திரு. சீ.ஜெகந்தன்
அந்தோனியோ – திரு.இ.இராசானந்தன்
பால்தசார் – திரு.அமிர் தர்மா
நெரிசா – திரு.செ.மதியுகன்
காவலர் – திரு.சி.சிவகரன்
ஷைலாக் – திரு அ.அமலநிகேதன்
இந்த நாடகத்தை உருவாக்கி நெறிப்படுத்தியிருந்தவர் அ.அமலநிகேதன்.
நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் கருத்துகளை பதியுங்கள்.

அநீதிக்கு தண்டனை .The Merchant of Venice – நவீன ஓரங்க நாடகம்

  your-name
  your-message
  pushpa
  Excellent
  rajmohan
  Drama or film ?
  சாரதி
  கண்முன்னே நடிக்காமல் தத்ரூபமாக நிகழ்வாக நிகழ்த்திக்காட்டிய அனைவருக்கும் பாராட்டுகள்.
  .ஓரங்க நாடகம் - இனி ஒரு விதி செய்வோம்
  இனி ஒரு விதிசெய்வோம் தொடரின் முதற்பாகம் சங்கிலியதேவன் நவீன ஓரங்க நாடகம் இலண்டன் மாநகரில் மேடையேற்றப்பட்டது.
  இதில் திரு செ. குணரத்தினம் சங்கிலியத்தேவனாகவும்,திரு சு.இலங்கேஷ்வரன் காக்கை வன்னியனாகவும் ,ஒலிவெராவாக திரு அ அமலநிகேதனும் நடித்திருந்தனர்.
  எந்தவித ஒத்திகையும் இல்லாமல் மேடையேற்றப்பட்ட இந்த நாடகத்தை எழுதி நெறிப்படுத்தியிருந்தவர்
  திரு அ.அமலநிகேதன்.
  நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் கருத்துகளை பதியுங்கள்.

  .ஓரங்க நாடகம் - இரு மேதைகள்
  இருமேதைகள் நாடகம் இலண்டன் மாநகரில் மேடையேற்றப்பட்டது.
  இதில் திரு இ ஜெயக்குமாரும் திரு அ அமலநிகேதனும் நடித்திருந்தனர்.
  எந்தவித ஒத்திகையும் இல்லாமல் மேடையேற்றப்பட்ட இந்த நாடகத்தை எழுதி நெறிப்படுத்தியிருந்தவர்
  திரு அ.அமலநிகேதன்.
  நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் கருத்துகளை பதியுங்கள்.

  Share

  2 thoughts on “நவீன ஓரங்க நாடகங்கள்-அநீதிக்கு தண்டனை

  1. ஒரு நாடகமாக அல்லாமல் ஒரு நிகழ்வாக நடப்பதைப்போல இருந்தது.

  Comments are closed.